Rx NU III Community

RX3 Community => ++ บอกข่าวเล่าเรื่อง ++ => : Kamala X 07 November 2007, 08:36:04: เอออ นะ
: Kamala X 07 November 2007, 08:36:04
ไม่มีไรหรอกเห็นบอร์ดเงียบ ๆ เลยเข้ามาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหว


: Re: เอออ นะ
: jusuran 09 November 2007, 19:10:57
งานยุ่งมากๆ เลย  แจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะ   นริสาจะแต่งงาน 19 มกราคม ปีหน้าหล่ะ


: Re: เอออ นะ
: Kamala X 19 November 2007, 08:29:42
เข้ามาในบอร์ดรุ่น เหมือนเข้ามาคุยคนเดียวเลยแฮะ  ;D


: Re: เอออ นะ
: NENG 20 November 2007, 14:55:36
เข้ามาทักทายบ้าง...
เมื่อวานอ่านไทยรัฐ  เขาพูดถึงเจ้าเคลอไมเดีย
แล้วบอกประมาณว่า  เป็นแบคทีเรียผสมไวรัส
ไอ้ตอนเรียนก็เข้าสาย  กลับก่อน  แถมนอนหลับอีกต่างหาก
เลยไม่ค่อยจะรู้ว่า..อีตาคนนี้เขาเอาอะไรมาวัดเปรียบเทียบจัดกลุ่มกันฟะ..: Re: เอออ นะ
: Kamala X 21 November 2007, 08:06:40
 ;D ไม่มีไอเดีย เลยในเรื่องนี้


: Re: เอออ นะ
: Kamala X 21 November 2007, 08:08:22
ที่เข้ามาตอบบ่อย ๆ ไม่ใช่อะไร พอดีเห็นสถานะสมาชิกตรงมุมซ้าย มันแสดงว่าเป็น Newbie เลยอยากรู้ว่าถ้าตอบมาก ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วมันจะ upgrade เป็นอะไรต่อ อ่ะ 55+++ อยากรู้อยากเห็น+ ว่างงานน่ะ


: Re: เอออ นะ
: NENG 21 November 2007, 09:32:00
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
      ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537  ดังต่อไปนี้
         1. แก้ไขบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         2. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” (ร่างมาตรา 3)
         3. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 
เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 4)
         4. กำหนดอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต  (ร่างมาตรา 5)
         5. เพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา 6)


จากจดหมายข่าวของสำนักเลขานายกฯ 
เฮ้อ......ขยันจริงๆ เลยนะสภาชุดนี้  ทั้งผลัก  ทั้งดัน 
นี่ก็ขอบเหวแล้วน้าาาาาา  ออกแรงอีกนิดก็ตกพอดี  :'(


: Re: เอออ นะ
: Kamala X 21 November 2007, 12:20:10
ยกร่างที่จะแก้ไข้มาให้ดู แล้วไหงบอกไม่หมดล่ะ ว่าเค้าจะแก้ไขตรงไหนบ้าง แล้วจะมีผลยังไง คุณเหน่งยกขึ้นมาพูดแล้ว ต้องขยายความต่อให้จบด้วย.....


: Re: เอออ นะ
: nu_ped 16 December 2007, 15:11:31
เมื่อวานนี้ไปเลือกตั้งล่วงหน้ามา...ก่อนหมดเวลา 5 นาที...ลุ้นแทบแย่
แต่พอไปถึงที่ลงคะแนนลืมดูว่าคนที่จะเลือกอยู่หมายเลยอะไร ???....แป่ว!!!


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.